Eksempler på
solgte boliger
Boliger til
salg
Newsletter
signup

Sådan sælges en bolig i Frankrig

Sådan sælges en bolig i Frankrig

Når køber og sælger er enige om pris og vilkår for handlen, udarbejdes et købstilbud med vilkårene for handlen. Dette underskrives af begge parter, men forpligter i realiteten kun sælger juridisk. Køber forpligtes naturligvis moralsk.

Herefter udarbejdes en købsaftale, som danner grundlag for handlen og senere selve skødet. Det er kun notaren, som kan udarbejde skødet.
I forbindelse med handlen skal der udarbejdes forskellige lovpligtige dokumenter. Der er forskel på, hvilke dokumenter, der er skal bruges alt efter om det er en lejlighed eller villa som handles. Men også hvornår boligen er opført og hvor den ligger i Frankrig.

Der skal som udgangspunkt udarbejdes attester for termit, asbest, energiforbrug, elektricitet, gas, bly og risiko for natur og teknologiske katastrofer.

Når det drejer som om en villa skal der også foreligge en rapport fra SPANC, hvis der er septiktank på ejendommen.

Ved lejlighed og boliger i ejerforeninger, skal boligen opmåles indvendigt med et angivet nettoareal på boligen (Loi Carrez).

Ydermere skal der foreligge lovpligtige dokumenter fra ejerforeningen på alle de matrikler, som sælges (lejlighed, parkering, garage, kælderrum). Dokumenterne fra ejerforeningen omfatter blandt andet vedtægter samt modifikationer hertil, 3 seneste års generalforsamlingsreferater og information over de seneste 2 års fællesudgifter og uforudsete udgifter på boligen.
I købsprisen kan der være indeholdt inventar og indbo og i så fald, skal der udarbejdes en detaljeret inventar-/indboliste.
Når aftalen er underskrevet af begge parter, træder den lovpligtige 10 dages fortrydelsesfrist i købers favør i kraft.
Inden udløb af den lovpligtige fortrydelsesret skal køber lægge en udbetaling på typisk 10% af købesummen. Dette indbetales på notarens konto for at sikre begge parter.

Ved køb af fast ejendom i Frankrig er det muligt at indgå en købsaftale som en kontanthandel eller med finansieringsforbehold. Dette er en forhandling med køber.

Bliver parterne enige om en kontanthandel, lægges resten af salgsprisen umiddelbart inden skødeunderskrift.

Er der tale om en handel med finansieringsforbehold, skal sælger afvente 45 – 60 dage på at køber fremskaffer den nødvendige finansiering, som stipuleret i købsaftalen. Handlen betragtes ikke som endelig før køber er blevet godkendt af sin bank.

Kan køber ikke fremskaffe finansiering, bortfalder handlen uden omkostninger for køber.

Når en bolig handles i Frankrig, har langt de fleste kommuner en forkøbsret med en svarfrist på 2 måneder. Forkøbsretten har til formål at undgå delvis ”uhensigtsmæssig” betaling af købesum, men benyttes også, hvis en kommune har et ønske om at udvikle en del af byen i en bestemt retning eller ønsket om at boligen skal benyttes til sociale formål.

Nogle kommuner svarer hurtigt, andre på sidste dag og nogle slet ikke. I givet fald kan skødet tidligt underskrives efter de 2 måneder.

Det varierer derfor, hvor hurtigt et skøde kan underskrives efter købsaftalens indgåelse.
Hvis der ikke er finansieringsforbehold og den pågældende kommune ikke har forkøbsret, kan skødet muligvis underskrives 2 måneder efter købsaftalens indgåelse.
Er der finansieringsforbehold og har kommunen forkøbsret, vil skødet sandsynligvis først kunne underskrives 3 – 4 måneder efter købsaftalens underskrift.

Sælger skal være opmærksom på, at køber typisk ønsker at besigtige boligen umiddelbart inden skødeunderskrift. Dette for at sikre at boligen ser ud, som da den blev købt. Og at øvrige aftaler omkring eventuelt inventar-/indbo er opfyldt. Samtidig aflæses målere for el, vand, varme, olie, mv.
Det er på notarens kontor, at skødet berigtiges. Til mødet skal sælger medbringe pas eller andet gyldig ID samt original og underskrevet kontooplysning fra bank, hvortil provenuet ønskes overført.
Hvis man ikke læser og forstår fransk, vil notaren sørge for at der er en tolk til stede, som oversætter det hele til ens nationale sprog. Dette er lovpligtigt og koster 400 – 500 €.

Såfremt man måtte være forhindret i at møde op, kan der underskrives en fuldmagt til notaren, som så vil underskrive skødet på ens vegne.

Når skødet er skrevet under, skal sælger overdrage alle nøgler til køber og vil ikke længere have adgang til boligen. Der vil blive udleveret en salgsattest ”attestation de vente”, som er bevis for salget samt notarens opgørelse over endelige indtægter og udgifter i forbindelse med handlen.
Ved skødets underskrift, får sælger refunderet Taxes Foncières, forbrugsafgifter samt eventuelle fællesudgifter. Ejeren pr 1. januar betaler Taxes Habitation for hele året og der sker derfor ikke refusion af denne skat.

Related posts

Fuldtegnet og vellykket boligarrangement i Lyngby

Realiser din drøm om Sydfrankrig og lad dig inspirere af livet, stemningen og de rige muligheder på den solrige, franske Riviera.

Continue reading

Indbydelse til boligarrangement om Sydfrankrig

Realiser din drøm om Sydfrankrig og lad dig inspirere af livet, stemningen og de rige muligheder på den solrige, franske Riviera.

Continue reading

Boligmarkedet i Frankrig 2023.

Boligmarkedet i Frankrig 2023

Continue reading