Så köper du en bostad i Frankrike

Så köper du en bostad i Frankrike

När köparen och säljaren är eniga om priset och affärens villkor, upprättas ett anbud där affärsvillkoren anges. Detta skrivs under av bägge parter, men är endast juridiskt bindande för säljaren. Köparen har naturligtvis en moralisk plikt att följa anbudet. Sedan upprättas ett köpeavtal som utgör grunden för affären och därefter själva köpebrevet. Det är dock […]